Mehter Takımı Kuruluşu Ve Tarihi
Mehter Takımı Kuruluşu Ve Tarihi

MEHTER TAKIMI TARİHİ VE KURULUŞU

 

Türkler milattan önce Zamanarda orduda takım halinde müzik Enstrümanları çaldırırlardı. 8.yy.da yazılmış ve yazılı ilk Türk eseri olan Orhun Kitabeleri Mehteranın atası olarak kabul edilen Tuğ Ekibinden bahseder. Kaşgarlı Mahmut'un 11.yy.da yazdığı eser olan Divan-ı Lugat-it Türk Hakan'ın huzurunda nevbet vurulduğunu söyler. Türklerin diğer dünya İnsanlarından gerek anlam ve önem gerekse musiki yönünden tamamen farklı özelliklere sahip bir müzik ekipleri bulunmaktadır. Bu topluluğa "Mehteran Takımı" yaptığı müziğe de "Mehter Müziği" denir.

"Bulut kükredi vurdu nevbet tuğ
Şimşek çaktı çekti hakan tuğ'unu"

diyen Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya gelenek Ve görenkelrini taşımışlar hakimiyet simgesi davul, bayrak ve tuğ töresi Türkler aracılığıyla tüm İslam dünyasına yayılmıştır. Karahanlılardan Selçuklulara İlhanlılardan Memlüklere ve Osmanlılara nevbet geleneği sürekli devamede gelmiş.

Mehter Takımı Hakkında Bilmek İstedikleriniz.

Kayı boyundan Osman Bey'e Anadolu Selçuklu Hükümdarı tarafından bağımsızlık fermanıyla beraber hakimiyet sembolü olarak tuğ ve davul yollanmıştır.

Mehteri hürmetten ayakta dinleyen Osman Gazi kıtalara hükmedecek bir İmparatorluğun ve çok daha köklü bir mehter geleneğinin temelini atmıştır.

Mehter marşının önemini ve etksini ortaya çıkaran en önemli yer harp alanlarıdır. Kale kuşatmasında, meydan savaşlarında ve deniz savaşlarında düşmana saldırı emri verilirken mehter marşı çalınarak askerler şevk ve heyecanla savaşır, düşmanın morali bozulurdu.

Alaturka

Avrupa'nın önemli sanatçıları Mozart ,Beethoven ve daha nice besteciler mehter marşından etkilenerek besteler yapmışlar ve bu besteler 18 yy.da Avrupa'da yeni bir müzik türü doğmasına sebep olmuş bu müziğe de “Alaturka” adı verilmiştir.

Osmanlı imparatorluğu döneminde hemen hemen tüm Padişahlar’ca Harplerde kullanılmış olan Mehter ,II.Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'yla birlikte kapatılmıştır. Mehter'in Faaliyetlerinin erdirilmesinden sonra Avrupadakilere benzer bando takımları kurulmuş, 1831'de Mızıka-ı Hümayun Okulu açılarak Mehter takımı 80 yıllık bir sessizliğe gömülmüştür.

Daha sonra Yazar Celal Esat Arseven ve Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar Paşa'nın çabaları ile 1914 yılında yeniden Askeri Müze'de çalınmaya başlayan Mehter I.Dünya Savaşı zamanında Enver Paşa tarafından (1917) Ordu bölüklerinde kısa soluklu da olsa yeniden oluşturulmuştur.

1914'de oluşturulan Askeri Müze Mehteri 1935 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı Zekai Apaydın tarafından aslına uygun olmadığı sebebi ile kapatılmıştır. Bugünkü Mehteran ise Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine yapılan sistemli bir çalışma ile Askeri Müze kapsamında 1953 senesinde altı katlı olarak kurulmuş 1968 senesinde ise 9 katlı hale getirilmiştir.

Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu olan mehteran takımı, geçmiş zaman Türk eserlerinin coşkulu ritimlerini de günümüze taşımaktadır.

Mehteran, mevcudiyetini ve etkili gücünü yüzyıllar sonra bugün de devam ettirmekte olup Türk insanın gönlündeki heyecan ve coskulu yerini korumaktadır.

Tarihi kültür mirasımız olan Mehter takımının Gelecek kuşaklara özünü bozmadan ulaştırılması temel hedefdir.Siz de Farklı Olduğunuzun Farkına Varın !
MEHTER TAKIMI KİRALAMA - 0532 692 98 48
REFERANSLARIMIZ